Vergoedingen en Tarieven

De behandelingen fysiotherapie worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van je zorgverzekeraar en voor welk aanvullend pakket je hebt gekozen. In de polisvoorwaardes van jouw zorgverzekeraar staat het aantal behandelingen of het bedrag waarvoor je verzekerd bent.
Als er onduidelijkheden hierover zijn neem dan altijd even contact op met je zorgverzekeraar om verassingen te voorkomen.
Chronische aandoeningen
Chronische aandoeningen waarvoor behandelingen fysiotherapie geïndiceerd zijn, worden vergoed vanuit de basis verzekering. Alleen is wettelijke bepaald dat in 2012 de eerste 20 behandelingen van de chronische indicatie vergoed moeten worden uit je aanvullende verzekering. Ben je niet aanvullend verzekerd zal je deze zelf moeten bekostigen.
Een aandoening is chronisch als deze op de wettelijke lijst met chronische aandoeningen 2012 voorkomt en moet doorgaans door een (huis) arts verwezen worden.
Eigen risico
Behandelingen fysiotherapie vallen buiten de buiten de basis verzekering en dus ook buiten je jaarlijkse eigen risico. Dit geldt alleen voor de behandelingen die als “niet chronisch” geïndiceerd zijn. Behandelingen fysiotherapie met een chronische indicatie zullen wel mee tellen voor het eigen risico.
Tarieven
Deze tarieven worden gehanteerd als je niet aanvullend verzekerd bent en de behandelingen fysiotherapie zelf moet bekostigen.

– Consult: €30

– Screening: €15

– Lang consult: €45

– Intake en onderzoek na screening: €30

– Intake en onderzoek na verwijzing: €30

– Toeslag aan huis consult/screening: €15

– Fysiotherapeutisch onderzoek: €45

Afmelden van een afspraak dient te gebeuren minimaal 24 uur van te voren.