Tarieven Fysiotherapie 2021

Consult €32,50
Screening €12,50
Lang consult €50,-
Consult na verwijzing €45,-
Toeslag aanhuis €15,-
Fysiotheapeutisch onderzoek €50,-
Niet tijdig afmelden €25,-

 

Afmelden van een gemaakte afspraak dient minimaal 24uur van te voren te gebeuren, anders wordt deze in rekening gebracht.

Facturen dienen in veel gevallen zelf door de patiënt gedeclareerd te worden bij de zorgverzekeraar. (klik voor meer info over vergoedingen)